Privacy

Deze website maakt in beperkte mate gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren. Gebruikersgegevens worden in zeer beperkte mate opgeslagen, bijvoorbeeld als u commentaar zou geven op een blogpost. Dan vragen we om een e-mailadres, verder niets.
Er worden in ieder geval geen persoonsgegevens bewaard of doorgegeven aan derden.

Wie zijn/haar gegevens wil inzien en/of wil laten verwijderen kan altijd contact met ons opnemen.

Cookies
Zijn kleine tekstbestanden die lokaal op je toestel worden bewaard om een aantal instellingen of eerder gemaakte keuzes (zoals je taalvoorkeur) bij te kunnen houden.

Lees de hele uitleg over cookies.